I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har køber ingen fortrydelsesret i det tilfælde, at vedkommende ikke har mulighed for at deltage, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Er du forhindret i at deltage, er det istedet muligt at overdrage dit startnummer til en anden person.

 

Vigtig information

Et overdraget startnummer repræsenterer købsværdien fratrukket et gebyr på 50 kr., et administrationsgebyr på 20 kr. samt en eventuel difference mellem købsprisen og den til enhver tid aktuelle salgspris. 

Ved overdragelse modtager den nye køber altså en voucherkode på et givent beløb.

Af hensyn til alles sikkerhed skal overdragelse af et startnummer ske korrekt iht. nedenstående procedure. Det er ikke tilstrækkeligt at modtage den oprindelige løbers startkort, og vi gør opmærksom på, at uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation.

 

Sådan gør du

  • Sælger logger ind på sin deltagerprofil

Log ind på din tilmeldingsprofil ved at klikke på knappen nedenfor. Vælg “overdrag startnummer”.

  • Sælger indtaster oplysninger på køber

Angiv e-mail på den person, du ønsker at sælge startnummeret til. Når du godkender, modtager køber en e-mail, hvori fremgår værdien af startnummeret samt det resterende beløb, som køber skal betale for at erhverve sit startnummer.

Idet køber bekræfter overdragelsen, deaktiveres den oprindelige løbers tilmeldingsprofil.

  • Køber godkender overdragelsen

Køber modtager en mail, hvoraf fremgår det eksakte beløb, som køber skal betale for at overtage sælgers startnummer. Køber skal herefter afvise eller godkende overdragelsen. Ved godkendelse er overdragelsen endelig.

  • Den nye deltager kan tilmelde sig

Den nye deltager modtager nu en voucherkode, som vedkommende kan bruge til at foretage en almindelig online tilmelding. Den nye deltager får nu sin egen deltagerprofil og eget startnummer.

 

overfor