I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har køber ingen fortrydelsesret i det tilfælde, at vedkommende ikke har mulighed for at deltage, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Er du forhindret i at deltage, er det i stedet muligt at overdrage dit startnummer til en anden person. Det koster 50 kr. + 20 kr. i administrationsgebyr, som opkræves af den nye løber.

Obs! Du kan ikke overdrage startnummer online, efter at CPH Half Expoen åbner, men skal i stedet gøre det på CPH Half Expoen.

 

Vigtig information

Et overdraget startnummer repræsenterer købsværdien fratrukket gebyret på 50 kr., administrationsgebyret på 20 kr. samt en eventuel difference mellem købsprisen og den til enhver tid aktuelle salgspris.

Ved overdragelse modtager den nye køber altså en voucherkode på et givent beløb.

Af hensyn til alles sikkerhed skal overdragelse af et startnummer ske korrekt iht. nedenstående procedure. Det er ikke tilstrækkeligt at modtage den oprindelige løbers startkort, og vi gør opmærksom på, at uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation.

 

Sådan gør du

  • 1) Log ind på din deltagerprofil

Log ind på din tilmeldingsprofil ved at klikke på knappen nedenfor. Vælg “overdrag startnummer”.

  • 2) Bekræft at du ønsker at overdrage dit startnummer

Når du bekræfter, slettes din deltagerprofil.

  • 3) Du modtager e-mail med voucherkode

Du modtager en e-mail med en voucherkode, som du skal sende videre til den nye løber. Modtageren skal tilmelde sig på cphhalf.dk/tilmelding og indtaste voucherkoden på betalingssiden. Vedkommende bliver ved tilmelding opkrævet de 50 kr., som en overdragelse koster, samt 20 kr. i administrationsgebyr. Der vil blive oprettet en ny deltagerprofil og udstedt et nyt startnummer til vedkommende.

 

overfor