I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har køber ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Er du forhindret i at deltage, er det muligt at overdrage dit startnummer til en anden person mod et gebyr på 50 kr + administrationsgebyr på 15 kr. inkl. moms samt den eventuelle difference mellem købsprisen og den til enhver tid aktuelle salgspris, som opkræves af den løber, der overtager startnummeret.

Værdien på et startnummer vil fremgå af den voucher-mail, som sælger skal fremsende til køber. Køber kan dermed se dokumentation for værdien, inden en eventuel overdragelse gennemføres.

VIGTIGT! Af hensyn til alles sikkerhed skal overdragelse af et startnummer ske korrekt iht. nedenstående procedure, hvorved ny løber får sin egen deltagerprofil og et blankt startnummer. En overdragelse er ikke gyldig, før ny løber har modtaget en tilmeldingsvoucherkode fra den oprindelige løber. Det er ikke tilstrækkeligt at modtage oprindelige løbers startkort.

Vi gør opmærksom på, at uautoriseret brug af et startnummer vil føre til diskvalifikation.

Se nedenfor, hvordan du overdrager dit startnummer, og klik på knappen for at starte overdragelsen.

 

overfor

 

Sådan gør du

  • Log ind på din profil

Log ind på din tilmeldingsprofil ved at klikke på knappen ovenfor. Vælg “overdrag startnummer”.

  • Videresend e-mail med voucherkode

Idet du bekræfter, at du ønsker at overdrage dit startnummer, deaktiveres din tilmeldingsprofil. Du modtager straks en e-mail med en unik voucherkode svarende til det beløb, startnummeret oprindeligt har kostet, men fratrukket overdragelses- og administrationsgebyret. Voucheren skal du videresende til den person, der skal overtage startnummeret.

  • Den nye deltager kan tilmelde sig

Den nye deltager foretager en normal tilmelding og indtaster ved betalingsmetode den voucherkode, som fremgår af førnævnte e-mail. Vedkommende opkræves ved tilmelding følgende beløb: 1) overdragelses- og administrationsgebyret samt 2) den evt. difference mellem startnummerets pris og den til enhver tid aktuelle salgspris. Den nye deltager får nu sin egen deltagerprofil og sit eget startnummer.