For at alle løbere kan få en god og smidig start på løbet, inddeles man i forskellige startgrupper.

Startgrupperne er baseret på den tid, man selv forventer at løbe på, og som man bedes angive, når man tilmelder sig. Hvis din form og forventede sluttid ændrer sig, kan du selv ændre din startgruppe på din deltagerprofil frem til 4. september.

 

Sådan går starten

Når starten går, sluses først startgrupperne rullende over startstregen med de hurtigste startgrupper først. Det tager op til 50 minutter, før alle startgrupper har passeret start, men tidtagningen starter selvfølgelig først i det øjeblik, man selv krydser startstregen.

Alle startgrupper er markeret tydeligt med farvede skilte. Sørg for at indfinde dig i din startgruppe i god tid, inden starten går. Der er 25.000 løbere, der skal finde til start, og området vil være tætpakket tæt på løbsstart. Da dele af startsektionen er indhegnet, anbefaler vi, at du orienter dig grundigt inden løbsdagen om, hvor der er indgang til din startgruppe.

 

Startgrupper & pace teams

Her kan du se en oversigt over startgrupperne samt hvilke pace teams, du kan løbe med. Mange af de store pace teams, f.eks. sluttid 1:40, vil være fordelt ud i feltet, så du kan løbe med dem, uanset om du længst tilbage i startgruppe 1:30-1:40 eller først i startgruppen 1:40-1:50.

Læs mere om pace teams