CPH Half ’22: Tilmeldingen åbner 1. december
Sæt kryds i kalenderen den 1. december, hvor tilmeldingen åbner til CPH Half ’22
Copenhagen Half Marathon 2022