HANDELSBETINGELSER

Nedenstående betingelser gælder ved køb af startnummer til Copenhagen Half Marathon.

Ved køb af startnummer handler du med:

Sparta Atletik og Løb (CVR: 1005 0979)
Sparta Løbskontor
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
+45 3526 6900
www.sparta.dk
[email protected] 

Arrangører

Copenhagen Half Marathon arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Atletik og Sparta Atletik & Løb. Løbet afvikles efter Dansk Atletik og det Internationale Atletik Forbunds regler.

Dansk Atletik
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
+45 4326 2308
www.dansk-atletik.dk
[email protected]
Sparta Atletik og Løb
Sparta Løbskontor
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
+45 3526 6900
www.sparta.dk
[email protected]

 

DELTAGERBETINGELSER

Persondata og fortrolighed

Et startnummer er personligt, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Uautoriseret brug af et startnummer kan og vil føre til diskvalifikation. Overdragelse af et startnummer er muligt mod gebyr.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, klub, land, firma, fødselsår og nationalitet på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Copenhagen Half Marathon, opbevares sikkert af arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover i forbindelse med ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes udelukkende til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere for at sikre afviklingen af eventet, og deltageren har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation.

For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henvises til vores privatlivspolitik

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Copenhagen Half Marathon, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Copenhagen Half Marathon. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst løbsarrangørerne.

Startnumre

Startnumre udsendes ikke med post, men skal afhentes i dagene op til løbet på expo i Sparta Hallen, Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø. Udlevering af startnummer kræver fremvisning af det startkort, der udsendes per e-mail til deltageren, inden løbet afvikles.

Afhentning af startnumre på selve løbsdagen sker på eget ansvar, og arrangør kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende.

Særlige forhold eller udstyr

Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage under hensyntagen til andre løbere. Medbringes særligt udstyr, herunder kørestole eller babyjoggere, skal dette ske efter forudgående aftale med løbets arrangører.

Tidsgrænse

Der er en tidsgrænse ved Copenhagen Half Marathon på 3 timer netto (det vil sige fra man passerer startstregen).

 

TILMELDINGSBETINGELSER

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager man en købskvittering via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager man fejl og mangler ved den, bedes man kontakte kundeservice. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

Startgebyrer, administrationsgebyr og betalingsmuligheder

Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Sparta Atletik og Løb opkræver et administrationsgebyr på DKK 20 inkl. moms per deltager. Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online og Maestro. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.

Sikkerhed i forbindelse med online tilmelding

Betalingssystemet er sikret mod misbrug med en såkaldt TLS-løsning. TLS er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, som du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (med undtagelse af Nets og Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. TLS-systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres.

Betalingsmodulet varetages af DIBS. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit betalingskort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter TLS-certifikat i sit betalingssystem.

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har arrangørerne det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Overdragelse

Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person mod et gebyr på 100 kr., som betales af den løber, der ønsker at overdrage startnummeret. Overdragelsen  sker gennem løberens online deltagerprofil og er ikke fuldført, før den nye deltager modtager en mail med gyldig voucherkode udstedt af arrangøren.

Såfremt startnummeret er købt med rabat eller på anden måde til reduceret pris, vil en ny deltager blive opkrævet den eventuelle difference mellem købsprisen og den aktuelle salgspris. Uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation, og arrangør er ikke ansvarlig for misbrug eller svindel i forbindelse overdragelse af et startnummer, heller ikke hvis startnummeret er formidlet på Copenhagen Half Marathons kanaler.

Jf. dansk lov må billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for.

 

ANSVAR, FEJL OG MANGLER

Helbred

Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp. På bagsiden af løbernes startnummer kan deltagerne anføre særlige forhold vedrørende deres helbred.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

Aflysning og force majeure (herunder Covid-19)

Arrangøren kan aflyse løbet på grund af corona-restriktioner eller corona-situationen i almindelighed. Deltager er i givet fald garanteret refundering af sit startgebyr, fratrukket administrationsgebyret.

Arrangøren kan desuden aflyse løbet ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på løbsdagen eller i dagene op til løbet, der umuliggør afvikling af løbet, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af arrangørens kontrol. I tilfælde, hvor arrangøren har afholdt alle omkostninger knyttet til løbets afvikling, har deltager ikke ret til refundering af startgebyr eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding i løbet.

Arrangør vil i tilfælde af sådanne ekstraordinære hændelser eller omstændigheder i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Eventuelt overskud vil medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

 

KUNDESERVICE

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Copenhagen Half Marathon Kundeservice
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
+45 3526 6900
www.cphhalf.dk
[email protected]

Åbningstider:
Mandag til torsdag klokken 10.00 – 17.00
Fredag klokken 10.00 – 15.00.

samt under CPH Half Expoens åbningstider.